رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
بررسی تطبیقی مهدویت در احادیث شیعه و اهل سنت
مهدویت، گفتمان برجسته اسلامی- و نه فقط شیعی- است که همواره مورد توجه محدثان، متکلمان و اندیشوران مسلمان بوده است. اگرچه در این میان، افرادی با انگیزه های خاص در صددند این باور را تنها عقیده ای شیعی معرفی کنند، ولی واقعیت های تاریخی و حدیثی، عکس دیدگاه آنان را تأیید می کند. مقاله حاضر موضوع فوق را از همین زاویه، در پنچ گفتار بررسی کرده است: اهمیت و ضرورت بررسی احادیث مهدویت، صورتی کلی از احادیث مهدوی، بررسی اسناد احادیث مهدوی، مشترکات دو فرقه در مهدویت، بررسی موارد اختلافی دو فرقه. واژگان کلیدی: مهدویت، احادیث، شیعه، اهل سنت
Subscribe to روح اله فرجی

موضوع