رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
روش شناسی اعتبار سنجی و استنباط روایات حوزه مهدویت در کتاب منتخب الاثر
بسم الله الرحمن الرحیم مهدویت به عنوان باوری دینی و عمل گرایانه در خصوص مدینه فاضله دین و آینده انسان و جهان همواره مورد اهمیت و توجه بوده و اعتبارسنجی و روش‌شناسی استنباط روایات مربوط به آن می‌تواند به فهم ساحت‌های گوناگون مهدویت یاری رساند. این پژوهش کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کتاب منتخب‌الاثر تالیف آیه الله العظمی صافی گلپایگانی به عنوان بزرگ ترین دایرة المعارف استدلالی اجتهادی مهدویت بپردازد و متدولوژی اعتبار سنجی و استنباط روایات مهدوی را از طریق این کتاب استکشاف نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد آیت الله صافی، با دو رویکرد سندی و دلالی به ارزیابی روایات پرداخته و در روش اعتبارسنجی، به صرف ضعف پاره‌ای قرائن سندی، روایت را طرد نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند تا بر اساس قاعده امکان، و قرائن متنی و دلالی، نتایج رویکرد دلالی را حاکم و جابر ضعف قرائن سندی نماید. استفاده از اخبار واحد و کشف قرائن در اعتبار بخشی این دسته از روایات، اخذ اخبار متعارض و کشف قدر متیّقن، دو روش اصلی مؤلف در اعتبارسنجی روایات است. همچنین وی بر ضرورت تمسّک بر ظواهر نصوص روایی و پرهیز از تأویل گرایی تأکید کرده و با همین نگرش، در مواضعی از منتخب الاثر، بعضی از تأویل های مدرن و روشنفکری را نقد نموده است. کلیدواژه ها: مهدویت، منتخب الاثر. صافی گلپایگانی، استنباط، تواتر، روایات، قاعده امکان
Subscribe to دکتر احمد کریمی

موضوع